2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

24.7.2017

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

24.07.2017

Yatay Geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yatay geçiş işlemleri; Yükseköğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında yapılacaktır.

Başvurular Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen yapılacak olup, POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

  1. Yatay Geçiş Başvurusu ile ilgili eksik evrak bulunması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript),

2- Onaylı ders içerikleri,

3- ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),

4- Öğrenci Belgesi (Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabileceğinden öğrenci belgesinde "Kayıt Nedeni”de belirtilmelidir.),

5- Disiplin Cezası almadığına dair belge,

Kurumlararası Yatay Geçiş Dilekçe Örneği için Tıklayınız.

Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Dilekçe Örneği için Tıklayınız.

 

 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Tarihleri

Görüntülenme Sayısı: 2426