ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ORTAK DERSLER SINAV YÖNERGESİ

13.10.2016

1. Bu dönem servis dersleri olarak tanımlanan üç dersten ikisinin (A.İ.İ.Tarihi ve Türk Dili) sınavı tek oturumda yapılacaktır. İki dersin soruları aynı anda dağıtılacaktır. Toplam sınav süresi 60 dakikadır. Öğrenci istediği dersin sınavına öncelik verebilir.

2. Bir bölüm ve programın öğrencisi sınav listelerinde belirtilen salonda sınava girmelidir. Öğrenci listede belirtilen salon dışında başka bir bölüm ve programın salonunda sınava  giremez.

3. Sınavın başlamasını müteakip 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınabilir. Sınav başlamasından itibaren 15 dakikadan fazla geciken öğrenciler sınava alınmayacaktır.

4. Sınav başlamasından itibaren 30 dakika içerisinde sınav sorularının tümünü cevaplasa dahi hiçbir öğrenci sınav salonunu terk etmemelidir. 30 dakikadan sonra öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilir.

5. Sadece bir dersten (sadece A.İ.İ.T veya sadece Türk Dili veya sadece Temel Bilgi Teknolojileri) sınava girecek öğrenciler için süre 30 dakika olup, öğrencilerin sınava giriş çıkış saatleri aynıdır.

6. Sınavın başlamasından 10 dakika önce optik formlar öğrencilere dağıtılacak ve öğrenciden ilgili alanları kodlaması istenecektir. Sınavın başlamasından 5 dakika önce kitapçıklar dağıtılacak ve öğrenciden kitapçık türünü işaretlemesi mutlaka istenecektir.

7. Sınavlarda yanlış cevaplar doğruları götürmemektedir.

8. Öğrenciler  cevap  kâğıtlarının  (optik  form)  yanında  soru  kitapçıklarına/kâğıtlarına  da“öğrenci numarası, ad-soyad, fakülte ve bölüm” bilgilerini yazmalıdır.

9. Sınav süresince optik form üzerinde yer alan “Öğrenci No, Kitapçık Türü ve AdSoyad” gibi alanlar doğru olarak ve kutucukları tam dolduracak şekilde işaretlenecek ve salon görevlisi tarafından tek tek kontrol edilecektir.

10. Optik formun sadece kurşun kalem ile doldurulması ve yıpranmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda optik okuyucunun sınav cevap kâğıdını (optik formu) okumayacağı yönünde bir bilgilendirmenin öğrencilere hatırlatılması gerekmektedir. En son kâğıtlar teslim alınırken optik formlar gözetmenler tarafından son kontrolden geçirilmelidir. Soru kâğıtları/kitapçıkları öğrencide kalmayacak, gözetmen tarafından toplanacaktır

Görüntülenme Sayısı: 891