Hakkında

HAKKINDA

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Fakülteye iki bölüm ve bu bölümlere bağlı toplam 8 Anabilim Dalı açılması ise 21/09/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kararlaştırılmıştır.

Fakültenin kuruluş amacı; evrensel olarak kabul edilen kriterler çerçevesinde, güncel, teorik ve pratik bilgiler ile donatılmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda diş hekimleri yetiştirmektir.

Fakültemiz 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 62 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 72 öğrenci ile eğitim öğretim verecek olan Fakültemiz hâlihazırda bir profesör, bir doçent, on Dr. Öğr. Üyesi, beş araştırma görevlisi doktor ve onüç DUS kapsamında asistan ve bir yabancı uyruklu asistan kadrosuna sahiptir. Fakültemiz şu anda Tıp Fakültesi 2. Etap Binasında eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmekte olup, tam donanımlı bir öğrenci preklinik laboratuvarı, bir öğrenci alçı döküm laboratuvarı ve bir öğrenci Fantom laboratuvarına sahiptir.