Toplumsal Katkı

 Toplumsal Katkı Politikası

Çağın gerektirdiği bilgilerle donatılmış yetkin bireyler yetiştirmek;

  • Ülkemizin ve insanlığın gelişimine katkı sağlayacak bilgi ve değer üretmek;
  • Değere dönüşecek ve toplumsal katkı oluşturacak araştırmalar yapmak;
  • Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek;
  • Sağlık alanında uluslararası standartların üzerinde hizmet sunarak şehrimize, ülkemize ve insanlığa katkı sağlamak;
  • Topluma, hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, yeni beceriler kazandırmak;
  • Sahip olduğumuz kültür ve sanat değerlerimizi koruyacak ve topluma sunacak etkinlikler düzenlemek; ve
  • Bütün bu süreçleri paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde yürütmek

Toplumsal katkı politikamızdır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.