İlk Başvuru Evrak Listesi

Hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla gelen hastalardan aşağıda evrak istenir.

Hasta Kabul Birimlerinde ve Veznelerde Kanunen İstenen Evrak Listesi

SGK Mensubları: TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı

Yeşil Kart Mensubları: Nüfus cüzdanları ve ADSM den sevk kağıdı

Er-Erbaş ve Aileleri: Sevk evrakı

Mahkumlar: Cezaevi sevk evrakı

Yabancı Uyruklu ve Mülteciler: Yabancı Uyruklulardan UNHCR isimli kimlik belgesi, Mültecilerden İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan belge veya pasaport

Özel Sigorta / SGK Güvencesi Olmayanlar: Fakültemiz veznesine yapacakları ödemeye istinaden verilecek ücret makbuzu

Yukarıda belirtilen evraklarla hasta kabul birimine müracaat eden hastaları görevliler tarafından evrakları kontrol edilir.

Daha sonra sıra numarası verilerek Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi anabilim dalı kliniğine yönlendirilir. İlgili hekim tarafından muayenesi tamamlanan hastanın muayene bilgileri bilgisayara kaydedilmesinin ardından gerekli kliniklere başvurarak gerekli tedavilerine devam edilir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.